Biblioteka Główna Akademii Morskiej

Biblioteka Główna Akademii Morskiej to ogólnouczelniana placówka o charakterze dydaktycznym, naukowym, a także usługowym. Dowiedz się więcej na jej temat.

Biblioteka Główna Akademii Morskiej powstała w efekcie połączenia zbiorów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Morskiej. Rozpoczęła swoją działalność samodzielnie jednak w 1969 roku, czyli po powstaniu Wyższej Szkoły Morskiej. Jej zbiory obejmują przede wszystkim książki i czasopisma, ale także bogata kolekcja związana tematycznie z charakterem uczelni i potrzebami regionu, czyli zbiory te poświęcone są w dużym stopniu tematyce morskiej.

Biblioteka Główna Akademii Morskiej prowadzi swoją działalność w systemie bibliotecznym SOWA. W czytelni informacji naukowej, czytelni multimedialnej i wypożyczalni, a także on-line można skorzystać z katalogu komputerowego – co ciekawe, w obiekcie nie ma tradycyjnych katalogów kartkowych.