Czy warto brać udział w szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych?

Szkolenia pozwalają podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki funduszom unijnym możesz brać w nich udział za darmo.


Dlaczego udział w szkoleniach jest tak ważny?
Szkolenia stanowią podstawowe i niezbędne narzędzie rozwoju zawodowego, a także aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Pozwalają podnieść swoje kwalifikacje lub przebranżowić się. Prowadzą także do doskonalenia umiejętności oraz przyczyniają się do rozwoju osobistego. Dla pracodawcy wysyłanie pracowników na szkolenia również bardzo się opłaca, ponieważ pracują oni w rezultacie wydajniej, efektywniej i wykorzystując zdobyte umiejętności dla rozwoju firmy. Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest też jednym z obowiązków, jakie przepisy nakładają na przedsiębiorcę.

Gdzie szukać darmowych szkoleń?
Unia Europejska przewiduje system dofinansowania szkoleń. Finansowane są one głównie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i mogą w nich brać udział osoby zarówno bezrobotne, jak i pracujące. Wszystkie informacje o szkoleniach, na które możesz otrzymać dofinansowanie, znajdują się na platformie Bazy Usług Rozwojowych. Firmy szkoleniowe, aby świadczyć szkolenie finansowane ze środków unijnych, musi spełnić szereg kryteriów oraz dowieść wysokiego standardu oferowanych usług za pomocą posiadanych certyfikatów jakości. Szkolenia finansowane z funduszy unijnych są więc nie mniej atrakcyjne i warte zainteresowania niż te finansowane z innych źródeł.

Olga, foto: rawpixel/ pixabay