Kolejny ekoport w Szczecinie!

W Szczecinie projekty proekologiczne są często realizowane – miasto dba bowiem o środowisko. Jedną z inwestycji zasługujących na uwagę jest kolejny nowoczesny ekoport.

Ekoport przy ul. Arkońskiej

Ekoport działa od września 2017 roku i z powodzeniem zachęca mieszkańców do troszczenia się o środowisko naturalne, tj. między innymi do segregacji odpadów i niewyrzucania śmieci w miejsca dowolne, do tego nieprzeznaczone.

Ośmy w Szczecinie ekoport imponuje wielkością – zajmuje aż 4 tysiące metrów kwadratowych, a znajduje się przy zbiegu ulicy Harcerzy i Arkońskiej. Mimo to na jego terenie panuje porządek – park zaskakuje estetyką. Pojemniki w różnych kolorach – ich barwa zależy od rodzaju odpadów – ustawiono pod wiatami. Można tu bezpłatnie oddać odpady – na tej samej zasadzie jak w innych ekoportach.

Jak wygląda ekoport? Możecie go tu zobaczyć:

Inwestycja to wydatek 4,5 miliona złotych i jest częścią projektu rozbudowy ekoportów w Szczecinie – całość kosztuje niemal 6 mln zł (budowa ekoportu, zakup samochodów do obsługi, przystosowanie, czyli komputeryzacja systemu, wyposażenie sali edukacyjnej, stworzenie części sanitarnej, tj. toalet, pryszniców itd.).

Ekoport jest przykładem, że wszystko można ponownie wykorzystać. Dla przykładu – deszczówka jest zbierana do podziemnych pojemników i następnie służy do bieżącej obsługi obiektu, a na dachu jednego z obiektów znajdują się zaś baterie słoneczne, dzięki czemu możliwe jest zasilenie całego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w energię elektryczną.

Ciekawostką jest też sala multimedialna, która w weekendy pełni zadanie świetlicy – organizowane są tu szkolenia, dyskusje, spotkania, prelekcje propagujące ekologię i działania korzystne dla naszej planety.

Dodaj komentarz