Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

Pracownia Edukacji Morskiej organizuje Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej „Morze przygody – z wiatrem żaglach”. To wyjątkowy w skali kraju program, gdyż jest też wstępem do praktyki zawodowej – polecany m.in. przyszłym studentom Akademii Morskiej.

Ten unikatowy edukacyjny program miejski jest ogromnym przedsięwzięciem edukacyjno-wychowawczym o tematyce morskiej. Jest realizowany na podstawie uchwał o polityce społecznej miasta oraz licznych doświadczeń nauczycieli, instruktorów oraz Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami. Program angażuje od 40 do 50 Szkolnych Kół Edukacji Morskiej działających przy różnych placówkach oświatowych Szczecina.

Dla zaawansowanych odbywają się dłuższe rejsy i wyprawy na jachtach, udział w regatach międzynarodowych i zlot żaglowców.

Program realizowany jest jako zadanie publiczne Szczecina – został przyjęty do realizacji w 1995 roku. Najpierw był program realizowany przez Pałac Młodzieży, następnie przez ZOZ, jako tzw. zadanie publiczne miasta, a od 2008 r. jest to znowu zadanie własne Wydziału Oświaty realizowane przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji. 

Od 2009 r. jednostka zmieniła się w samodzielną placówkę oświatową – Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Lena.k, f: Free-Photos / pixabay