Studia podyplomowe. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena” pracy to jeden z pomysłów na studia podyplomowe – więcej informacji o tym kierunku poniżej.

Na studia te mogą zapisać się osoby już pracujące w ochronie pracy i chcące zdobyć więcej informacji z zakresu BHP, a także dla tych, którzy planują zatrudnienie w zakładowych służbach BHP, np. placówkach świadczących usługi tego typu.

Niektóre uczelnie, np. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, organizują dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne dodatkowy kurs nadający uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Warto skorzystać z tej możliwości i poszerzyć swoje kompetencje o dodatkowe umiejętności.

Warto skończyć takie studia, gdyż szkolenie BHP musi zapewnić każdy pracodawca. Obowiązkiem tym są objęci wszyscy, a w przypadku długotrwałego zatrudnienia trzeba odnawiać tę wiedzę co kilka lat w ramach szkoleń okresowych.

Ważne są jednak umiejętności oraz wiedza prowadzącego – od tego zależy efektywność całego szkolenia. Studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą rozpocząć ciekawą drogę zawodową – behapowiec nie tylko prowadzi szkolenie z zakresu BHP wewnątrz firmy, ale także zapewnia nadzór w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa pracy, opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pracy i sprawuje kontrolę nad wdrażaniem tych przepisów, koryguje ew. naruszenia, prowadzi dokumentację w zakresie BHP, przewiduje różne zagrożenia itd. Warto też regularnie się dokształcać w tym zawodzie, aby nie popaść w rutynę.

KKw, fot.voltamax/Pixabay