Wody geotermalne jako przyszłość energetyczna

Dzięki programom wspierającym OZE oczekiwany jest w Polsce wzrost wykorzystania wód geotermalnych. Od 1989 r. nie było tak korzystnych warunków finansowania budowy instalacji geotermalnych w Polsce jak obecnie.

O atrakcyjności geotermii świadczy jej stabilność. Nie zależy ona od siły wiatru, pogody (nasłonecznienia), pory dnia czy pory roku. Jest dostępna w sposób ciągły, a wody geotermalne mogą stanowić dobre, konkurencyjne dla innych, źródło energii.

Wody geotermalne jako przyszłość energetyczna

Wody geotermalne mają również inne właściwości, a solanka wydobywana z odwiertu GT-1 bis przeszła szereg badań i analiz, które wykazały po rozcieńczeniu wody jej przydatność w lecznictwie i rekreacji. Dobre warunki glebowe wokół Pyrzyc dają możliwość budowy szklarni czy suszarni opartej na cieple tzw. odpadowym z układu geotermalnego, co jest ekologiczną i tanią alternatywą dla źródeł konwencjonalnych – dodajeAnetta Głuchowska-Masłyk.

Z kolei źródła o wysokiej temperaturze służą do produkcji energii elektrycznej przy udziale odpowiednich instalacji. Bez wątpienia jednym ze światowych liderów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest Islandia położona na gorącym wulkanicznym terenie i posiadająca ogromne zasoby wód geotermalnych. Można powiedzieć, że jest ona energetycznie niezależna – na Islandii czy w Nowej Zelandii geotermia jest strategicznym źródłem energii, natomiast w Polsce może tylko być źródłem uzupełniającym. Mimo to energia cieplna z zakładów geotermalnych jest na pewno konkurencyjna w stosunku do gazu czy oleju – komentuje prezes Geotermii Mazowieckiej, Marek Balcer.

Energia geotermalna – idealne źródło energii?

W Polsce w dużym stopniu występują instalacje niskotemperaturowe, m.in. w Uniejowie (68°C), Pyrzycach (61°C), Mszczonowie (42°C) itd. Oznacza to, że w takich instalacjach konieczne jest dodatkowe źródło energii – jak np. gaz, a o OZE mówimy, jeśli w co najmniej 50 proc. wykorzystywane jest źródło alternatywne. Jak to wygląda w przypadku ciepłowni w Pyrzycach? – Geotermia Pyrzyce nie ma już problemów z zatłaczaniem, wcześniej przeszkodę stanowiło wysokie ciśnienie. Zastosowane super miękkie kwasowanie i udoskonalenie metody eliminowania kolmatacji w otworach zatłaczających, co pozwoliło doprowadzić otwory zatłaczające do lepszego stanu. Dzięki temu latem możemy zrezygnować z gazu, a w zimie używamy go znacznie mniej niż wspomniane przez Panią założenie – obecnie 66 proc. stanowi energia geotermalna, a 34 proc. gaz. Dążymy do tego, aby ograniczać gaz, bo jest najwyższym czynnikiem kosztotwórczym – chcemy, aby wody geotermalne były wykorzystywane w coraz większej ilości. Poza tym staramy się o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne, aby także pozyskiwać samodzielnie energię z kolektorów, dzięki czemu nie będziemy musieli kupować energii elektrycznej w tradycyjny sposób. Działania te pozwolą z kolei obniżyć koszt ciepła – dodaje Anetta Głuchowska-Masłyk.

Ciepłownie geotermalne nieustannie stosują nowoczesne rozwiązania. – Przykładem może być niedawno wykonany odwiert w Sochaczewie, którego zdolności szacuje się na 3 MW energii cieplnej. Wiercenie i prace przygotowawcze trwały około 3 miesiące. W tak krótkim czasie trudno byłoby wybudować źródło energii konwencjonalnej, a tym bardziej słonecznej lub wiatrowej, nie mówiąc o powierzchni terenu potrzebnej do wybudowania instalacji o takiej mocy – informuje prezes Geotermii Mazowieckiej, Marek Balcer.

Polskie zasoby wód geotermalnych niosą duży potencjał. Gminy chcą przede wszystkim z ciepła geotermalnego zasilać lokalną sieć grzewczą, obiekty publiczne i indywidualnych odbiorców. – Teoretycznie z ciepła geotermalnego można produkować również energię elektryczną, ale źródło geotermalne musi posiadać odpowiednie parametry fizyczne. Przy aktualnie znanych technologiach źródło musi posiadać temperaturę minimalną 80-90oC – zauważa prezes Geotermii Mazowieckiej, Marek Balcer.

Warto korzystać z różnych dostępnych programów, możliwe jest bowiem kompleksowe wykorzystanie energii geotermalnej dla zabezpieczenia samowystarczalności energetycznej wielu gmin.

Bezpłatne warsztaty na temat OZE

Możesz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, aby lepiej poznać wybrane instalacje OZE w województwie zachodniopomorskim. W razie zainteresowania otrzymasz też informacje dotyczące możliwości zdobycia dofinansowania, a także porady, słabe i mocne strony korzystania z OZE itp. Warsztaty są organizowane w woj. zachodniopomorskim, m.in. w Szczecinie, Czaplinku, Sarbinowie, Tarnowie, Pyrzycach, gminach Dobra i Karlino.

Więcej szczegółów oraz zapisy: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska