Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Studia w Wydziale Mechanicznym odbywają się w różnych trybach, do wyboru są też różne specjalizacje. Poniżej szczegółowe informacje – sprawdź ofertę.

Studia stacjonarne I stopnia:

– kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalizacje do wyboru: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych oraz ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów;

– studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalizacje do wyboru: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność eksploatacja siłowni okrętowych;

– studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalizacje do wyboru: eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych.

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie podczas swego działania rozwijał bazę materialną oraz kadrę naukowo-dydaktyczną – 53 osoby uzyskały stopień doktora nauk technicznych, 4 osoby tytuł doktora habilitowanego, a 3 tytuł profesora. W czasie swej działalności kadra wypromowała około 1900 absolwentów, zarówno inżynierów, jak też magistrów inżynierów mechaników okrętowych.